Aktuálně

Projekt "REVITALIZACE NÁVSI - OBEC DOŇOV"

Projekt "REVITALIZACE NÁVSI - OBEC DOŇOV"


Revitalizace návsi - obec Doňov

Na konci října loňského roku byl v rámci stavební akce dokončen projekt revitalizace návsi, ke kterému byl vydán kolaudační souhlas. V rámci projektu „Revitalizace návsi - obec Doňov“ došlo k celkové revitalizaci návsi v obci Doňov, která spočívala ve výstavbě nových chodníků v centrální části návsi a ve vybudování nové parkovací plochy před hasičskou zbrojnicí. Celá akce byla spolufinancována v rámci 8. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020. Za poskytnuté dotační prostředky Doňov DĚKUJE!!!


Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Doňov

Na konci října loňského roku byl v rámci stavební akce dokončen projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Doňov", ke kterému byl vydán kolaudační souhlas. Projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Doňov" byl realizován za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11703 Integrovaný regionální operační program. Za poskytnuté dotační prostředky Doňov DĚKUJE!!!

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Doňov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-irop-donov-chodniky.pdf 74.8 Kb

Rekonstrukce místní komunikace na návsi v obci Doňov

Na konci října byl v rámci stavební akce dokončen projekt "Rekonstrukce místní komunikace na návsi v obci Doňov", ke kterému byl vydán kolaudační souhlas. Projekt "Rekonstrukce místní komunikace na návsi v obci Doňov" byl realizován za dotační podpory Jihočeského kraje z dotačního programu "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací". Za poskytnuté dotační prostředky Doňov DĚKUJE!!!

Rekonstrukce místní komunikace na návsi v obci Doňov


Nový řád veřejného pohřebiště obce Drahov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
novy-rad-verejneho-pohrebiste-obce-drahov.pdf 449.9 Kb

Informace pro vlastníky lesa - zásady ochrany lesních porostů proti kůrovcům

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kalamitni-kurovcove-desatero.pdf 292.9 Kb
kurovci-vazna-hrozba-pro-smrkove-lesy.pdf 3497 Kb

Dotazník k Blackoutu pro občany

Výzva občanům k vyplnění dotazníku. V současné době probíhá závěrečná příprava cvičení Blackout 2017 – cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS zaměřeného na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické energie na území kraje, resp. vybraných měst. I v souvislosti s nedávnými následky vichřice Herwart je pro potřeby orgánů krizového řízení kraje i obcí nezbytné zjistit připravenost obyvatelstva na podobné situace. Jako vhodný nástroj byl zvolen dotazník s průvodním textem, který si klade za cíl zmapovat na území Jihočeského kraje připravenost obyvatelstva na nenadálý rozsáhlý výpadek elektrické energie, případně Blackout. Bližší informace s příslušnými odkazy jsou uvedeny v připojeném dokumentu.Dotazník je potřeba vyplnit do 1. 12. 2017.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-blackout.pdf 130.2 Kb

Upozornění ve věci ukládání bioodpadu do přistaveného kontejneru

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upozorneni-bro.pdf 341.6 Kb

Bezplatná insolvenční poradna

Informace Krajského úřadu Jihočeského kraje o projektu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2-2016-1-r-priloha-letak-bezplatna-insolvencni-poradna.jpg 175.8 Kb
2-2016-1-r.pdf 95.9 Kb