Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Doňov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(účinnost od 1. 1. 2022)


Vyhláška č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Doňov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Vyhláška č. 3/2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Vyhláška č. 2/2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů


Vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky


Vyhláška č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovuje část společného školského obvodu základní a mateřské školy