Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Doňov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Doňov


Vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zároveň ruší Část IV OZV č. 1/2011 o tomto poplatku)


Vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích


Vyhláška č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovuje část společného školského obvodu základní a mateřské školy