Úřední deska
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - odchylná opatření od lesního zákona - změna Přílohy č. 1 OOP kůrovcové souše
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - odchylná opatření od lesního zákona - změna OOP kůrovcové souše
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - odchylná opatření od lesního zákona - kůrovcové souše
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Svazku obcí Naše voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce Doňov
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem v k. ú. Doňov k 1. 11. 2015

Aktualizovaný seznam k Výzvě a informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejněné dne 25. 8. 2015


Výzva a informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v k. ú. Doňov
Úřední deska - archiv změn