Úřední deska
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Finanční úřad pro JčK - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí 2024
Návrh závěrečného účtu 2023 včetně zprávy auditora SMO Bukovská voda
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení Rady města J. Hradec č. 1/2024 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
Návrh Závěrečného účtu 2023 Mikroregion Řečicko
Zápis do 1. ročníku ZŠ a zápis do MŠ
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Svazku obcí Naše voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce Doňov
Úřední deska - archiv změn