Úřední deska
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 7. 6. 2023
Návrh Závěrečného účtu obce Doňov 2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2022
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků v k. ú. Doňov

zveřejněno společně s informačním materiálem ÚZSVM


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. MZE-59640/2022-16212 (změna OOP čj. 17110/2020-MZE-16212)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Svazku obcí Naše voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce Doňov
Úřední deska - archiv změn