Úřední deska
Vyrozumění členů Okrskové volební komise Doňov o termínech školení
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mikroregion Řečicko 2024-2028
Veřejná vyhláška FÚ JčK - zveřejnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Návrh Závěrečného účtu 2023 Mikroregion Řečicko
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Svazku obcí Naše voda
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce Doňov
Úřední deska - archiv změn