Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Oznámení o konání zasadání Zastupitelstva obce Doňov 18. 06. 202426. 06. 2024
Návrh závěrečného účtu 2023 SO Naše voda 05. 06. 202430. 06. 2024
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL 29. 05. 202419. 06. 2024
Vyrozumění členů Okrskové volební komise Doňov o termínech školení 15. 05. 202425. 05. 2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 14. 05. 202408. 06. 2024
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 14. 05. 202422. 05. 2024
Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Doňov 09. 05. 202415. 05. 2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 30. 04. 202405. 06. 2024
Veřejná vyhláška FÚ JčK - zveřejnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2024 30. 04. 202431. 05. 2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu 23. 04. 202408. 06. 2024
Finanční úřad pro JčK - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí 2024 12. 04. 202415. 05. 2024
Návrh závěrečného účtu 2023 včetně zprávy auditora SMO Bukovská voda 08. 04. 202426. 04. 2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení Rady města J. Hradec č. 1/2024 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 08. 04. 202424. 04. 2024
Rozpočtové opatření č. 3/2024 03. 04. 2024
Zápis do 1. ročníku ZŠ a zápis do MŠ 13. 03. 202402. 05. 2024
Veřejná vyhláška - OOP - úprava provozu na silnici I/23 - úplná uzavírka - oprava železničního přejezdu Doňov 11. 03. 202427. 03. 2024
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 20. 02. 202428. 02. 2024
Návrh opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL ? o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců 19. 02. 202406. 03. 2024
Veřejná vyhláška - doručení návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 07. 02. 202420. 03. 2024
Návrh opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 15. 01. 202431. 01. 2024
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK 05. 01. 202424. 01. 2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 13. 12. 202303. 01. 2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 2/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13. 12. 202303. 01. 2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška 1/2023 o místním poplatku ze psů 13. 12. 202303. 01. 2024
Obecně závazná vyhláška 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 13. 12. 2023
Návrh - Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL 11. 12. 202327. 12. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 26. 11. 202313. 12. 2023
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu SO Naše voda 2026 - 2027 23. 11. 202331. 12. 2023
Návrh - Rozpočet SO Naše voda na rok 2024 23. 11. 202331. 12. 2023
Záměr prodat pozemek ve vlastnictví obce 18. 10. 202308. 11. 2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků v k. ú. Doňov - aktualizace k 1.8.2023 21. 08. 202301. 01. 2024
KU JčK Opatření obecné povahy č. 1/2023 ? udělení výjimky k lovu mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) 02. 08. 202323. 08. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 26. 7. 2023 19. 07. 202326. 07. 2023
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2023 (výjimka klovu mník, jelec jesen) 29. 06. 202319. 07. 2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023 08. 06. 202331. 12. 2023
Návrh závěrečného účtu SO Naše Voda 2022 24. 05. 202330. 06. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 7. 6. 2023 17. 05. 202307. 06. 2023
Návrh Závěrečného účtu obce Doňov 2022 05. 05. 202328. 06. 2023
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2022 28. 04. 202331. 05. 2023
Veřejná vyhláška FÚ JčK - zveřejnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2023 25. 04. 202325. 05. 2023
Návrh závěrečného účtu 2022 včetně zprávy auditora SMO Bukovská voda 06. 04. 202327. 04. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 a návrh rozpočtu 2023 SMO Bukovská voda 06. 04. 202327. 04. 2023
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Řečicko 2022 27. 03. 202307. 06. 2023
Vyhlášení zápisu do mateřské školy ZŠ a MŠ Kardašova Řečice pro školní rok 2023/2024 22. 03. 202303. 05. 2023
Oznámení ZŠ a MŠ Kardašova Řečice o zápisu dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024 22. 03. 202314. 04. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 08. 03. 202315. 03. 2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků v k. ú. Doňov 26. 02. 202301. 01. 2024
Informace podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, o umístění volebních stanovišť v Jihočeském kraji 21. 12. 202228. 01. 2023
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 21. 12. 202214. 01. 2023
Vyrozumění OVK Doňov o termínech školení 21. 12. 202205. 01. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 12. 12. 202221. 12. 2022
Informace FÚ JčK k dani z nemovitých věcí 2023 07. 12. 202231. 01. 2023
Návrh rozpočtu obce Doňov 2023 01. 12. 202222. 12. 2022
Návrh rozpočtu SO Naše Voda 2023 30. 11. 202231. 12. 2022
Návrh rozpočtu 2023 Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka 21. 11. 202231. 12. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj. MZE-59640/2022-16212 (změna OOP čj. 17110/2020-MZE-16212) 09. 11. 202231. 12. 2023
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Doňov 08. 10. 202217. 10. 2022
Zveřejnění Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Doňov 27. 09. 202215. 10. 2022
Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikací - kategorie místní komunikace 15. 09. 202203. 10. 2022
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce 07. 09. 202224. 09. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 04. 09. 202214. 09. 2022
Vyrozumění členů Okrskové volební komise Doňov o termínech školení 01. 09. 202209. 09. 2022
Svolání prvního zasedání Okrskové komise Doňov 26. 08. 202201. 09. 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí 09. 08. 202224. 09. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 18. 07. 202227. 07. 2022
Návrh závěrečného účtu 2021 SO Naše voda 14. 06. 202230. 06. 2022
Veřejná vyhláška MěÚ J. Hradec - oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Doňov 09. 06. 202211. 07. 2022
Návrh 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Doňov 09. 06. 202211. 07. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 06. 06. 202216. 06. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 25. 05. 202215. 06. 2022
Návrh závěrečného účtu obce Doňov 2021 25. 05. 202215. 06. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 05. 202219. 05. 2022
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 30. 04. 202201. 06. 2022
Veřejná vyhláška FU - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022 26. 04. 202226. 05. 2022
KÚ Jčk - veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jčk a oznámení o veřejném projednání návrhu 11. 04. 202225. 05. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JčK 11. 04. 202221. 04. 2022
Návrh závěrečného účtu SMO Bukovská voda 2021 01. 04. 202221. 04. 2022
Rozhodnutí hejtmana JčK č. 2/2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 01. 04. 202217. 04. 2022
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1 o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů 29. 03. 202231. 03. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JčK 22. 03. 202231. 03. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16. 02. 202224. 02. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 16. 02. 202223. 02. 2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Národní plán povodí Labe - veřejná vyhláška 31. 01. 202216. 02. 2022
Záměr obce prodat nemovitou věc - díl "a" pozemku p. č. 1300/1 v k. ú. Doňov 05. 01. 202225. 01. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 08. 12. 202117. 12. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 07. 12. 202116. 12. 2021
Návrh - rozpočtový výhled obce Doňov 2022 - 2024 01. 12. 202117. 12. 2021
Návrh - rozpočet obce Doňov 2022 01. 12. 202117. 12. 2021
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 SO Naše voda 26. 11. 202131. 12. 2021
Návrh - Rozpočet SO Naše voda 2022 26. 11. 202131. 12. 2021
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 15. 11. 202125. 11. 2021
Návrh rozpočtu Mikroregion Řečicko 2022 11. 11. 202113. 12. 2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 18. 09. 202109. 10. 2021
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy 15. 09. 202131. 12. 2022
Vyrozumění Okrskové volební komise Doňov o termínech školení 15. 09. 202121. 09. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 01. 09. 202109. 09. 2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 18. 08. 202109. 10. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Doňov č. 2/2021 07. 07. 202128. 07. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Doňov č. 1/2021 07. 07. 202128. 07. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JčK 30. 06. 202108. 07. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14. 06. 202124. 06. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 09. 06. 202116. 06. 2021
Návrh závěrečného účtu SMO Bukovská voda 2020 04. 06. 202124. 06. 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Bukovská voda 2022-2024 04. 06. 202124. 06. 2021
Návrh rozpočtu SMO Bukovská voda 2022 04. 06. 202124. 06. 2021
Veřejná vyhláška MZe - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe 30. 05. 202118. 06. 2021
Návrh Závěrečného účtu SO Naše voda 2020 27. 05. 202130. 06. 2021
Návrh Závěrečného účtu Obce Doňov 2020 27. 05. 202117. 06. 2021
Návrh závěrečného účtu 2020 DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka 17. 05. 202121. 06. 2021
Veřejná vyhláška OOP KÚ Jčk - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy 12. 05. 202102. 06. 2021
Veřejná vyhláška MěÚ JH OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu 12. 05. 202102. 06. 2021
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 03. 05. 202109. 06. 2021
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2021 21. 04. 202126. 05. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 22. 03. 202131. 03. 2021
Záměr obce prodat pozemek p. č. 1300/24 24. 02. 202115. 03. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 11. 12. 202022. 12. 2020
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 08. 12. 202017. 12. 2020
Návrh rozpočtu obce Doňov na rok 2021 01. 12. 202031. 12. 2020
Návrh rozpočtu 2021 Mikroregion Řečicko 25. 11. 202031. 12. 2020
Návrh rozpočtu 2021 - SO Naše voda 24. 11. 202031. 12. 2020
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24. 11. 202003. 12. 2020
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18. 09. 202024. 09. 2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR a Zatupitelstva JčK 16. 09. 202010. 10. 2020
Pozvánka na školení pro OVK 09. 09. 202015. 09. 2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Doňov 03. 09. 202009. 09. 2020
Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 01. 09. 202010. 09. 2020
Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 01. 09. 202010. 09. 2020
Veřejná vyhláška - OOP MZE ke kůrovcové kalamitě - změna Přílohy č. 1 29. 07. 202031. 12. 2022
Závěrečný účet 2019 SO Naše voda - návrh 03. 06. 202030. 06. 2020
Závěrečný účet obce Doňov 2019 - návrh 03. 06. 202024. 06. 2020
OZV obce Doňov č. 4/2020, o stanovení systému odstraňování komunálních odpadů 20. 05. 202010. 06. 2020
OZV obce Doňov č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20. 05. 202010. 06. 2020
OZV obce Doňov č. 2/2020, o místním poplatku ze psů 20. 05. 202010. 06. 2020
OZV obce Doňov č. 1/2020, o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu 20. 05. 202010. 06. 2020
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 05. 202021. 05. 2020
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 13. 05. 202020. 05. 2020
Porovnání položek výpočtu pro vodné a stočné za období 2019 06. 05. 202010. 06. 2020
FÚ JčK Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam DzNV 2020 + informační letáky 27. 04. 202027. 05. 2020
Oznámení o konání zasadání Zastupitelstva obce Doňov 08. 04. 202015. 04. 2020
Veřejná vyhláška - OOP MZE ke kůrovcové kalamitě 06. 04. 202031. 12. 2022
Oznámení o zrušení Zastupitelstva dne 18. 3. 2020 17. 03. 202024. 03. 2020
Pozvánka na VH SMO Bukovská voda 16. 03. 202002. 04. 2020
Návrh závěrečného účtu 2019 SMO Bukovská voda 16. 03. 202002. 04. 2020
Návrh střednědobého výhledu 2021-2023 SMO Bukovská voda 16. 03. 202002. 04. 2020
Návrh rozpočtu 2020 SMO Bukovská voda 16. 03. 202002. 04. 2020
Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka za rok 2019 11. 03. 202011. 03. 2020
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 11. 03. 202018. 03. 2020
Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka za rok 2019 27. 02. 202030. 06. 2020
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Kraje 12. 02. 202020. 02. 2020
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - odchylná opatření od lesního zákona - změna Přílohy č. 1 OOP kůrovcové souše 17. 12. 201931. 12. 2022
Krajský úřad - Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1) - udělení výjimky k lovu bobra evropského 17. 12. 201908. 01. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu SO Naše voda 2022-2023 13. 12. 201931. 12. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 08. 12. 201918. 12. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 12. 201912. 12. 2019
Záměr na propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví obec Doňov v k.ú. Doňov,výběrové řízení 01. 12. 201918. 12. 2019
Návrh rozpočtu obce Doňov 2020 27. 11. 201931. 12. 2019
Krajský úřad Jihočeský kraj - Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) - udělení výjimky k lovu bobra evropského 22. 11. 201911. 12. 2019
Návrh rozpočtu 2020 SO Naše voda 20. 11. 201931. 12. 2019
Návrh rozpočtu 2020 Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka 06. 11. 201931. 12. 2019
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Doňov 04. 11. 201913. 11. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 10. 201931. 10. 2019
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 02. 10. 201920. 11. 2019
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - odchylná opatření od lesního zákona - změna OOP kůrovcové souše 11. 09. 201931. 12. 2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JčK 19. 9. 2019 11. 09. 201919. 09. 2019
Oznámení o konání zasedáni Zastupitelstva Jihočeského kraje 19. 06. 201927. 06. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 10. 06. 201919. 06. 2019
Závěrečný účet obce Doňov 2018 - návrh 03. 06. 201919. 06. 2019
Veřejná vyhláška MŽP - zveřejnění opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 03. 06. 201919. 06. 2019
Výsledky voleb Evropský parlament - volební okrsek Doňov 27. 05. 201927. 06. 2019
Návrh závěrečného účtu 2018 SO Naše voda 22. 05. 201912. 06. 2019
Porovnání položek výpočtu ceny vody 2018 SMO Bukovská voda 15. 05. 201919. 06. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 05. 201923. 05. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 13. 05. 201922. 05. 2019
Zveřejnění porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018 02. 05. 201905. 06. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 30. 04. 201925. 05. 2019
Veřejná vyhláška FÚ JčK - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2019 26. 04. 201927. 05. 2019
Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek - garáž 16. 04. 201902. 05. 2019
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy - odchylná opatření od lesního zákona - kůrovcové souše 10. 04. 201931. 12. 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby Evropský parlament květen 2019 09. 04. 201925. 05. 2019
Pozvánka na Valnou hromadu SMO Bukovská voda 03. 04. 201925. 04. 2019
Návrh Závěrečného účtu 2018 SMO Bukovská voda včetně zprávy auditora 03. 04. 201925. 04. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 03. 04. 201911. 04. 2019
Oznámení - zápis dětí do 1. tříd základní školy a zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 20. 03. 201906. 05. 2019
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy 27. 02. 201920. 03. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 20. 02. 201927. 02. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 06. 02. 201914. 02. 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 SMO Bukovská voda 19. 12. 201810. 01. 2019
Návrh rozpočtu 2019 SMO Bukovská voda 19. 12. 201810. 01. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 05. 12. 201819. 12. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastpitelstva Jihočeského kraje 05. 12. 201813. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obec Doňov 2020 - 2022 01. 12. 201831. 12. 2018
Návrh rozpočtu obce Doňov 2019 01. 12. 201831. 12. 2018
Návrh rozpočtu 2019 SO Naše voda 01. 12. 201831. 12. 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregion Řečicko - svazek obcí řečicko na období 2020-2024 27. 11. 201831. 12. 2018
Návrh rozpočtu 2019 Mikroregion Řečicko - svazek obcí řečicko 27. 11. 201831. 12. 2018
Ozámení o konání zasedání Zatupitelstva Jihočeského kraje 16. 11. 2018 07. 11. 201816. 11. 2018
Oznámení o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Doňov 22. 10. 201831. 10. 2018
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce 11. 10. 201830. 11. 2018
Oznánemí o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 10. 201818. 10. 2018
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení Zprávy o uplatňování územního plánu Doňov 12. 09. 201815. 10. 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce 12. 09. 201806. 10. 2018
Svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Doňov 06. 09. 201812. 09. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 05. 09. 201812. 09. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29. 08. 201806. 09. 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Doňov ve dnech 5. - 6. 10. 2018 08. 08. 201806. 10. 2018
Sdělení počtu členů Zastupitelstva obce Doňov pro volební období 2018-2022 28. 06. 201806. 10. 2018
Vyhlášení Obecně závazné vyhlášky obce Doňov č. 1/2018, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky 27. 06. 201811. 07. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 14. 06. 201827. 06. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 06. 201821. 06. 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 06. 06. 201827. 06. 2018
Návrh Závěrečného účtu 2017 SO Naše voda 23. 05. 201813. 06. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 16. 05. 201823. 05. 2018
Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu výpočtu ceny pro vodné 2017 02. 05. 201806. 06. 2018
Veřená vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2018 27. 04. 201828. 05. 2018
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku č. 864/2 12. 04. 201818. 07. 2018
Dražební vyhláška 27. 03. 201825. 04. 2018
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 5. 4. 2018 27. 03. 201805. 04. 2018
SMO Bukovská voda - pozvánka na VH, návrh závěrečného účtu 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, návrh rozpočtu 2018 19. 03. 201805. 04. 2018
Návrh závěrečného účtu SO Mikroregion Řečicko 28. 02. 201821. 03. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 28. 02. 201807. 03. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14. 02. 201822. 02. 2018
Oznámení o době a místě konání 2. kola voleb prezidenta republiky 17. 01. 201827. 01. 2018
Informace finančního úřadu ve věci daně z nemovitých věcí k. ú. Doňov 20. 12. 201711. 04. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 13. 12. 201720. 12. 2017
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SMO Bukovská voda 2019-2021 07. 12. 201728. 12. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 06. 12. 201714. 12. 2017
Návrh rozpočtu obce Doňov na rok 2018 29. 11. 201720. 12. 2017
Mikroregion Řečicko - plnění rozpočtu 2017, příloha k návrhu rozpočtu 2018 24. 11. 201714. 12. 2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby prezidenta republiky leden 2018 22. 11. 201727. 01. 2018
Návrh rozpočtu 2018 SO Naše voda 22. 11. 201713. 12. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 15. 11. 201722. 11. 2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžeb 08. 11. 201729. 11. 2017
Návrh rozpočtu 2018 Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka 08. 11. 201729. 11. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JčK 24. 10. 201702. 11. 2017
Pozvánka na valnou hromadu SMO Bukovská voda 04. 10. 201726. 10. 2017
Oznámení starosty obce o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 27. 09. 201721. 10. 2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - zastavení těžeb v lesních porostech smrk a borovice 20. 09. 201711. 10. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JčK 11. 09. 201721. 09. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14. 06. 201722. 06. 2017
Nařízení Státní veterinární správy - zrušení ochranného pásma včelí mor 31. 05. 201715. 06. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 31. 05. 201707. 06. 2017
Návrh Závěrečného účtu 2016 SO Naše voda 24. 05. 201714. 06. 2017
Návrh Závěrečného účtu obce 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 17. 05. 201707. 06. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 10. 05. 201717. 05. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 03. 05. 201711. 05. 2017
Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu výpočtu ceny pro vodné 2016 30. 04. 201707. 06. 2017
Veřejná vyhláška FÚ Jčk - stanovení daně z nemovitých věcí 2017 hromadným předpisným seznamem 26. 04. 201731. 05. 2017
Oznámení o svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19. 04. 201728. 04. 2017
Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Doňov 28. 03. 201728. 06. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu Svazku obcí Naše voda 24. 03. 201718. 05. 2017
Oznámení - zápis do 1. ročníku ZŠ a zápis do mateřské školy 22. 03. 201705. 05. 2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu SMO Bukovská voda 22. 03. 201710. 04. 2017
SMO Bukovská voda - návrh ZÚ 2016, návrh rozpočtu 2017, zpráva auditora 2016 15. 03. 201730. 03. 2017
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15. 03. 201723. 03. 2017
Oznámení o konání zasadání Zastupitelstva obce 01. 03. 201708. 03. 2017
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) čj. 158 EX 159/16-49, Doňov čp. 6 17. 02. 201718. 04. 2017
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 08. 02. 201716. 02. 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovuje část společného školského obvodu základní a mateřské školy 10. 01. 2017
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 07. 12. 201615. 12. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 07. 12. 201614. 12. 2016
Veřejná vyhláška o doručování 02. 12. 201620. 12. 2016
Návrh rozpočtu obce Doňov na rok 2017 30. 11. 201614. 12. 2016
Návrzh rozpočtu 2017 Svazek obcí Naše voda 16. 11. 201607. 12. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 02. 11. 201609. 11. 2016
Návrh rozpočtu 2017 Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka 03. 10. 201618. 10. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 14. 09. 201622. 09. 2016
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje 09. 09. 201608. 10. 2016
Oznámení o konání Zastupitelstva obce 17. 8. 2016 10. 08. 201617. 08. 2016
Sdružení obcí Naše voda - Závěrečný účet 2015 14. 06. 201629. 06. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23: 6. 2016 14. 06. 201623. 06. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 08. 06. 201615. 06. 2016
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 02. 06. 201623. 06. 2016
Závěrečný účet 2015 18. 05. 201615. 06. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19. 5. 2016 11. 05. 201619. 05. 2016
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné 29. 04. 201631. 05. 2016
Veřejná vyhláška FÚ pro Jihočeský kraj 26. 04. 201631. 05. 2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování ZUR JčK ve znění aktualizace č. 3 20. 04. 201625. 05. 2016
SMO Bukovská voda - závěrečný účet 2015, zpráva auditora, návrh rozpočtu 2016 04. 04. 201621. 04. 2016
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 09. 03. 201616. 03. 2016
Závěrečný účet DSO - Mikroregion Řečicko 24. 02. 201611. 03. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17. 02. 201625. 02. 2016
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 15. 01. 201601. 02. 2016
Informace k dani z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Jihočeský kraj 06. 01. 201601. 02. 2016
Oznámení o konání Zastupitelstva obce Doňov 14. 12. 201521. 12. 2015
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem v k. ú. Doňov k 1. 11. 2015 09. 12. 201524. 06. 2020
Oznámení - zápis dětí do 1. tříd ZŠ 09. 12. 201522. 01. 2016
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 09. 12. 201517. 12. 2015
Návrh rozpočtu obce Doňov na rok 2016 02. 12. 201521. 12. 2015
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko 23. 11. 201509. 12. 2015
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29. 10. 201505. 11. 2015
Oznámení o konání Zastupitelstva obce 29. 10. 2015 21. 10. 201529. 10. 2015
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16. 09. 201524. 09. 2015
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Doňov 08. 09. 201516. 09. 2015
Pozvánka na Valnou hromadu SMO Bukovská voda 27. 08. 201524. 09. 2015
Výzva a informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v k. ú. Doňov 25. 08. 201524. 06. 2020
Rozhodnutí hejtmana JčK o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 28. 07. 201508. 09. 2015
MŽP -Veřejná vyhláška - OOP PZKO CZ03 17. 07. 201508. 09. 2015
Obecně závazná vyhláška obce Doňov č. 1/2015 17. 06. 201508. 07. 2015
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17. 06. 201525. 06. 2015
Opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimka k lovu bobra 10. 06. 201501. 07. 2015
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 17. 6. 2015 10. 06. 201517. 06. 2015
Závěrečný účet obce 2014 22. 05. 201510. 06. 2015
FÚ JčK 23. 04. 201501. 06. 2015
Oznámení o konání Zastupitelstva Jčk 08. 04. 201516. 04. 2015
Veřejná vyhláška a výzva k uplatnění připomínek 01. 04. 201524. 06. 2015
Oznámení o konání Zastupitelstva obce 25. 3. 2015 18. 03. 201525. 03. 2015
Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimka lovu bobr obecný 11. 02. 201504. 03. 2015
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce 04. 02. 201511. 02. 2015
Oznámení o svolání Zastupitelstva JčK 28. 01. 201505. 02. 2015
Oznámení dražebního roku 21. 01. 201520. 02. 2015
Návrh rozpočtu SMO Bukovská voda 2015 14. 01. 201528. 01. 2015
Informace k dani z nemovitých věcí 10. 01. 201504. 02. 2015
Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" 10. 01. 201528. 01. 2015
Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe" 10. 01. 201528. 01. 2015
Veřejná vyhláška 1. aktualizace ZUR Jčk 29. 12. 201414. 01. 2015
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 12. 201418. 12. 2014
A 10. 11. 201413. 11. 2014